Aarbakke

- Fortsatt i hundre

Det startet med at Aarbakke skulle markere sitt hundreårsjubileum gjennom et helt år, med brask og bram. Glødefisk utviklet logo og identitet rundt jubileet. Blant annet inneholdt logoen 100%. Dette er tatt videre i kvalitetssikringstiltak og interne holdningsprogram. 100% Aarbakke er både et løfte og et kvalitetsmål. For å være best i verden må alt være 100%.