ALLOYANCE

En allianse med internasjonal identitet

Da 17 avanserte mekaniske bedrifter på Jæren inngikk samarbeid for å kunne tilby større slagkraft og tjenester i nye markeder i inn– og utland, ble Glødefisk koplet inn for å finne navn, visuell identitet og kommunikasjonskonsept.

En allianse (engelsk: alliance) av bedrifter som hovedsaklig arbeider med metall, kan gjerne kalles en legering (engelsk: alloy) og da ble navnet Alloyance. At Alloyance er norsk er et kvalitetsstempel. Derfor bygger logoen på norsk tilhørighet. Samtidig er den veldig nøktern og “corporate” for gi tyngde og troverdighet.

Kommunikasjonen forøvrig bygger på den kompetansen og kapasiteten bedriftene har opparbeidet ved å levere til oljeindustrien på norsk sokkel gjennom mange år. Den visuelle ryggraden er de store, duse og vakre bildene. Alt henger sammen og alt trekker i samme retning, med andre ord et godt samarbeid.