Arbeiderpartiet i Time, Hå og Klepp

Når reklamebyrået tar initiativ til at kunder kan samarbeide

“Sammen står vi sterkere” kan her omskrives til “sammen kan tre lokallag kommunisere sterkere”. Foran kommunevalget jobbet Glødefisk med flere partier, blant andre Arbeiderpartiet sine lokallag i Klepp, Time og Hå. Vi så at de hadde flere sammenfallende saker og foreslo at de både kunne få til mer for mindre samt nå bedre ut til markedet om de kommuniserte sammen. Prioriterte saker som var relevante for velgerne ble tydelig kommunisert på en enkel og tiltalende måte.

Glødefisk