Årdal Maskinering

– oppfrisking av profilen

Kommunikasjonskonseptet til Årdal Maskinering var modent for fornying. De hadde selv ønske om å bruke slagordet “Turning ideas into reality”. Vi underbygget slagordet med visualiseringer som kombinerte tegninger, produkter og medarbeidere. Ordet “Turn” dannet også grunnlag for det verbale budskapet.

Glødefisk