Jobber/Bombus

Får humla til å suse

Som en av Norges største leverandører av humler til pollinering, ville Bombus utforske mulighetene i privatmarkedet.

Som humler sprer pollen fra plante til plante, har Bombus brukt sosiale medier for å skape oppmerksomhet rundt naturens mest suverene pollingeringsaktør. Faktaorienterte Facebookannonser med humlefilm koblet til landingsside under bombus.no sørget for å skape «buzz» rundt humlene. Glødefisk har utarbeidet logo, nettsider, film og kampanje for sosiale medier.


Ta en drøs med oss om hvordan du best får markedet ditt i tale.


Glodefisk