Bombus

– får humla til å suse

Som humler sprer pollen fra plante til plante, har Bombus brukt sosiale medier for å skape oppmerksomhet rundt naturens mest suverene pollingeringsaktør. Faktaorienterte Facebookannonser med humlefilm koblet til landingsside under bombus.no sørget for å skape “buzz” rundt humlene. Glødefisk har utarbeidet logo, nettsider, film og kampanje for sosiale medier.