Bryne FK

Stolt klubb med stolte tradisjoner.

Som sponsor, har Glødefisk de siste ürene bidratt til ü tydeliggjøre og samordne kommunikasjonen til klubben. Etter hvert henger alt sammen og klubben blir gjenkjennelig i alt fra plakater i klubbhuset til kampannonser, bildekor, jubileumselementer og arenareklame.

Ett liv, en klubb, ett ansikt utad!

Glødefisk