Dalane Energi

"Okka strøm!"

En hundre og ti år gammel energileverandør med nettansvar i Dalane-regionen, har en del kommunikasjonsbehov. Alt fra informasjon om priser og daglig drift som legges ut på nettsidene, til jubileumsinnstikk i Dalane Tidende. Glødefisk designet og utformet alt fra nettsider, vignetter og eDM’er, til innstikk, annonser og årsrapporter. Alt med innsikt i markedet, kulturen i regionen og de politiske strømningene og debattene rundt Dalane Energi.