Egglaget

Her skal næringsdrivende få det som plommen

Masiv skal utvikle det gamle Egglaget i Hoveveien på Sandnes til nye og mer hensiktsmessige næringslokaler. Først og fremst til såkalt Big Box for storhandel, men også kontorlokaler. Egglaget ligger godt synlig fra den trafikkerte Hoveveien. Dermed var det naturlig å bruke alle tilgengelige flater på bygget til salg og markedsføring. Glødefisk har utarbeidet logo og grafisk profil for Egglaget, og samtlige bannere på bygget.