EiendomsMegler 1

- Vi kan Stavanger og Sandnes.

EiendomsMegler 1 i Stavanger og Sandnes så til Jæren da det skulle lages nye profilannonser. Glødefisk hadde utviklet en annonseserie som spilte på lokale fakta satt i litt andre perspektiv enn det folk flest er vant med. Det hele var forankret i slagordet “Vi kan (stedsnavn)”. At den ene annonsen også ble lagt merke til av Det Stavangerske Klubselskab, førte til at vi fikk den innrammet og overrakte den til det ærverdige klubbselskapet. Det er sannsynligvis det første kommersielle arbeidet som er funnet verdig å henge på veggen i Klubbens lokaler.

Glødefisk