Endswell

Ny og navnløs aktør som vil at det skal ende godt.

“Plugging and abandonment” handler om ĂĽ avslutte livet til en oljebrønn. Det stilles sterke formelle krav til løsninger og kvalitet. Det som er igjen i brønnen skal ikke lekke ut og ødelegge miljøet. Havbunnen skal etterlates uten spor av oljeproduksjon.

Vi ga den nye aktøren navnet Endswell. Büde fordi det handler om avslutning av en brønn, og fordi det ender godt. En fargerik og stilisert logo symboliserer selve brønnpluggingen og skiller Endswell fra resten av bransjen som annerledestenkende og vital. Kommunikasjonen fokuserer pü resultatet: Et minimalt fotavtrykk.

Glødefisk