Hå kommune

Me løfter i lag – et sterkere uttrykk for fellesskapet

“Me løfter i lag” er vår visjon, sa Hå kommune. Det bygget Glødefisk identiteten til kommunen på. En tydelig logo basert på kommunevåpenet. Visuelle støtteelementer som illustrerer visjonen og viser bredden i kommunens befolkning. En fargepalett hentet fra kommunens virksomhetsområder. En verbal plattform på nynorsk. En merkebygging som styrker kommunen og binder de forskjellige virksometene bedre sammen.

Med andre ord: Et skikkelig løft.

Glødefisk