Hå kommune

Me løfter i lag – et sterkere uttrykk for fellesskapet

“Me løfter i lag” er vår visjon, sa Hå kommune. Det bygget Glødefisk identiteten til kommunen på. En tydelig og god logo basert på kommunevåpenet. Visuelle støtteelementer som illustrerer visjonen bokstavelig og viser bredden av kommunens beboere. En fargepalett hentet fra kommunens virksomhetsområder. En verbal plattform på nynorsk. En merkebygging som styrker kommunen og binder de vidstrakte bestanddelene bedre sammen.

Med andre ord et skikkelig løft!