Helsehuset Stavanger

Det er mye helse i god kommunikasjon

Stavanger kommune har samlet mange helseaktører under samme tak og gitt det navnet Helsehuset. Glødefisk fikk i oppgave å skape logo og visuell identitet som ville synliggjøre Helsehuset for innbyggerne i kommunen og gi en sterkere tilhørighetsfølelse innad i virksomheten.

Samtidig var Glødefisk med på å starte en prosess hvor kommunikasjonen fra Helsehuset utfordrer hvordan helsevesenet henvender seg til publikum. Det er utarbeidet tiltak som både er folkelige og har glimt i øyet.