Hola Oval

Også Petter Smart trenger en lur identitet

Mange snekkere går og drømmer om å kunne bore ovale hull til koplingsbokser. Nå har Hola kommet med løsningen. Glødefisk har bidratt med alt fra navn og logo til pakningsdesign. Hola beskriver jo hva de faktisk selger, et hull, samtidig som det er en hyggelig hilsen på spansk. Oval sier noe om formen på hullet. Og hullet gjennomborer også logoen.

Hola!