IGANG Totalentreprenør

– navn og identitet som peker framover

Den nystartede entreprenørvirksomheten ville ha logo, og var ikke helt fremmede for forslag til navn heller. Som en liten, men erfaren og sulten aktør, var det å få satt prosjekter raskest mulig i gang et av fortrinnene. Det ble grunnlaget for navnet. Trekanten i A’en er vridd slik at den ser ut som “play”-knappen på diverse elektronisk utstyr. Den gule fargen er en typisk synlighetsfarge som benyttes mye i byggebransjen og knytter bedriftsprofilen tettere til bransjen Igang representerer.

Glødefisk