Jærakevitt

Jærsk brennevin med glødende etiketter!

Utfordringen var å beholde Jærakevittens særpreg og samtidig få til et tydelig skille mellom de tre enhetene i et nytt, utvidet produktspekter. I tillegg ønsket vi å ta høyde for flere potensielle utvidelser under Jærakevitt-paraplyen.

Resultatet har blitt tre etiketter som fortsatt spiller på Olav Garborgs stofflige foto av en værbitt arbeidsneve og spade, bare enda tydeligere enn før, og duse, jærske farger som differensierer og gir hver akevittype sitt lille særpreg. I tillegg framhever fargene den gyldne væsken i flasken. Jærakevitten har blitt en serie med en tydelig rød glødetråd.

Glødefisk