Jæren Everk

En monopolist som tenker merkebygging

Jæren Everk er nettleverandør i Hå kommune, og har i praksis monopol. Og nett er det eneste de tilbyr. Hvorfor i all verden tenke merkebygging og markedsføring da? Jo, fordi de skal fortsatt rekruttere ansatte. De skal fortsatt kommunisere med myndigheter og offentlige etater. De skal fortsatt levere en tjeneste av høy kvalitet og må ha en god tone med sine kunder.

Glødefisk har laget logoer til både Jæren Everk og Jæren Fjernvarme. Vi har utarbeidet en suksessrik rekrutteringskampanje som snur rushtidsproblematikken på hodet. Merkantile trykksaker. Brosjyremateriell med mer. Et helhetlig og litt uventet lekent uttrykk for en 100-åring som eies i sin helhet av en kommune.

En 100-åring som nå har fått en “extreme-makeover”.

Glødefisk