Jærentreprenør

En mer verdifull samarbeidspartner.

Totalentreprenøren Jærentreprenør ønsket å fornye og forsterke bedriftens verdisett. Etter en grundig prosess og i tett samarbeid med Glødefisk landet man på verdiene skikkelig, tøff, driftig og positiv.

Som en del av innføringen av de nye verdiene ble det utarbeidet en kalender hvor ulike medarbeidere presenterte hver sin verdi, på sitt eget morsmål. Sterke, glade farger understreker den positive holdningen til Jærentreprenør og bidrar til økt oppmerksomhet i kommunikasjonskanalene.

Verdiene har bidratt til å gjøre Jærentreprenør mer verdifull, både som leverandør, arbeidsplass og samarbeidspartner.

 

Glødefisk