Multiblokk

En rød tråd i uterommet, stein på stein.

Enkeltbilder av en belegningsstein og forskalingsblokker sier ikke så mye. Vi viser heller eksempler og muligheter fra virkeligheten. Noe som gir lyst  til å ta tak i uterommet, enten det er de store prosjektene som å legge stein i gårdsrommet, eller små koseprosjekter som å sette opp en støttemur, en utepeis, en gangsti i hagen. Det viktige er at vi stadig gir kunden grunner for å ta i bruk produktene.

Den røde tråden vi har spunnet på siden 2012 har bidratt til en sterk merkevare og understreker den varige kvaliteten til Multiblokks produkter.