Norse

Norrøne røtter selger høyteknologisk maskinering.

Norrøn tid har mye å spille på. Fra utferdstrang og evne til å takle havet med ypperlige farkoster og navigasjonsutstyr, til godt håndverk og velfungerende metoder for beskyttelse og erobringer. Dette valgte vi å gjengi i form av maleriaktige illustrasjoner.

Logoen er en trikvetra, et gammelt symbol som ble ansett for å være magisk og som kunne gi beskyttende kraft. Trikvetraen er også en treenighet, og speiler Norses tette samspill mellom dem, deres samarbeidspartnere og kundene.

Vi har latt det norrøne symbolisere bedriftens egenskaper og kultur, mens produkter og produksjon vises med foto. Resultatet er en unik profil som framhever Norse på en relevant og spennende måte.