PXO

Illustrasjoner som parkerer foto

Når produktet, eller tjenesten som skal markedsføres, består av noe så abstrakt som prosesser og metodikk, kan det være greit å ty til metaforer.

I arbeidet for PXO valgte vi å bruke formel 1 som metafor. Kraftfulle og stiliserte illustrasjoner ble et viktig grep for å tydeliggjøre budskapet. Å holde illustrasjonene i PXOs profilfarger gjorde dem enda mer identitetsbyggende. Vi ender fort opp med en visuell identitet og et kommunikasjonskonsept som går i hverandre. Noe som styrker begge deler.

 

Glødefisk