Risa

– internmagasin satt i system

Rongaren gis ut av Risa to ganger i året. Både på papir og digitalt. Glødefisk ordner det journalistiske og designet. Gode maler og rutinerte medarbeidere gjør at vi gang på gang kan levere et godt og gjennomarbeidet resultat, tross mange avdelinger og aktører, mye stoff og mange hensyn som må tas. Magasinet framstår like strømlinjeformet som kunden. Hver gang.