Arkidea

SPEKTROM – digitalt arbeidsverktøy for interiørarkitektene.

Klipp-og-lim er et greit prinsipp i en kreativ arbeidsprosess der enkelte løsninger kan brukes på nytt eller inspirere til nye idéer. Interiørarkitektene i Arkidea ba oss lage et digitalt oppslagsverk for sine best-practice-løsninger slik at de kunne deles internt og være lettere å finne igjen til bruk i andre og nye prosjekter.

Løsningen ble nettsiden Spektrom, et produkt Arkidea også ønsket å selge videre på prosjektbasis til sine kunder. Produktet trengte dermed en egen identitet som sa noe om rommet, arkitektenes lerret, og noe om alle de fargerike idéene og løsningene som blir lagret her.