Storm Aqua

La det regne!

Overvannshåndtering blir stadig viktigere ettersom vi får mer og mer ekstremvær. Storm Aqua, med produkter fra både Multiblokk og Skjæveland i ryggen, er ekspertene. De vet hvordan infrastrukturen bør utformes for best å takle de enorme vannmengdene som faller ned over oss i perioder.

Glødefisk har utviklet logo, visuell identitet og kommunikasjon for Storm Aqua. Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige avløpsløsninger.