TKS Agri

Forstå, forenkle og forbedre.

Kunnskap er gull verdt. Bak produktbrosjyren og annonsene til TKS Agri ligger det omfattende undersøkelser og analyser.

Forut for arbeidet med kommunikasjonsplattformen for TKS Agris fôringsroboter gjenomførte Glødefisk intervjuer med salgsapparatet i Felleskjøpet, en rekke kunder og flere av medarbeiderne i TKS Agri. Konkurrentundersøkelser ble gjort. Produktene ble nøye gjennomgått og det ble opprettet en fokusgruppe med brukere. All denne kunnskapen ble til slutt lagt til grunn da virkemidlene ble utarbeidet. Resultatet ble materiell som fokuserer på kundefordeler med referansecase fra hele landet, og med et visuelt og verbalt kvalitetsnivå som ikke står tilbake for de store internasjonale konkurrentene. Materiellet bidrar også til å gjøre salgsarbeidet enklere for Felleskjøpet som er eneforhandler i Norge.