TKS Heis

Vi løfter folk.

TKS Heis ønsket å løfte kommunikasjonen til et nytt nivå da de startet å selge villaheiser. I samarbeid med den svenske heisprodusenten Aritco ble det utarbeidet brosjyremateriell og stand. Fokuset ble snudd til å gi folk et løft heller enn å konsentrere seg om tilgjengelighet. Slagordet ble “Vi løfter folk”. På Bygg Reis Deg-messen inviterte TKS Heis publikum inn på standen med løfte om “en opptur”. Det skapte smil og god respons hos publikum.