Vigrestad kjøkken

– Kjykken, akkurat som kjøkken, bare bedre.

Vi har pusset opp Vigrestad kjøkken. Ny logo, ny identitet og ny kommunikasjonskonsept der skreddersømmen, produktkvalitetene og ikke minst, de fornøyde kundene, kommer tydeligere fram. Ekte folk, ekte kjykken og ekte vare!

Glødefisk