INDREMEDISIN

Interne prosesser krever god kommunikasjon. Vi hjelper til.

Vekst, fusjoner, nedbemanning, tøffere konkurranse – omstilling er krevende. Kommunikasjonen kan smøre maskineriet og forebygge de store krisene.

Glødefisk har hjulpet flere bedrifter med å bygge en bevisst og ønsket bedriftskultur. Vi har bistått med å definere og ta i bruk både visjon og verdier som interne verktøy. Ofte kobler vi verdi-implementeringen mot forbedringsmål og –prosesser. Og det er besynderlig hvordan visualiseringer og dramatiseringer skaper fortgang i arbeidet. God kommunikasjon er indremedisinens antibiotikum.

Glødefisk