MERKEBYGGING

Alt du gjør betyr noe. Vi hjelper deg å gjøre det rette.

Sterke merker vokser ikke på trær. De bygges. Bevisst og møysommelig, stein på stein. Vi som jobber i Glødefisk har jobbet med både store og små merker tidligere. Fra Jotun og Statoil til Europris og Hellvik Hus. Også en såpass liten aktør som Hå Rugeri, har mye å hente på å bygge et sterkt merke.

Et godt merke bidrar til økt kjennskap, kunnskap og velvilje. Det knyttes forventninger og mer personlige forhold til et merke. Markedet får ikke minst mer tillit til et merke de kjenner. En gjennomarbeidet og reflektert merkestrategi legger en bevisst plan for hvordan merket bygges. Over lang tid. Og merkebygging tar tid. Og i det lange løpet, tjener du på det.

Glødefisk