PRINT

Papiret lever. Annonser, brosjyrer, bøker. Grip, les, tro.

I en verden som stadig bli mer digital, er det faktisk fortsatt viktig å beherske det å kommunisere på papir. Alt fra brosjyrer til plakater, roll-ups til annonser, årsrapporter til kataloger og vippetasser til bannere. Glødefisk har vært borti det meste før. CMYK, passmerker, utfallende bilder, ubestrøket papir og punktlakkering er gode venner av oss. Vi har bygd opp mye erfaring og kompetanse om trykksaker over mange år.

Vi stiller spørsmålet til hvilke signaler en trykksak gir. Papir, format og omfang påvirker det også. Men, først og fremst synes vi det er viktig å ivareta og hensynta hver enkelt virkemiddel sine særegenheter. Forenklingen som kreves av en boards, hvordan folk navigerer i en katalog, hvordan folk leser og responderer på en annonse, hvordan den nederste delen av en messevegg ikke kan benyttes til budskap og mye mer.

Glødefisk