Bjerkreim kommune

Den lille kommunen med rom for mer.

“Vi skal skape rom for mer” er visjonen til Bjerkreim kommune. Og Bjerkreim har rom – i flere betydninger av ordet. De har natur og topografi som innbyr til alle former for aktivitet og tiltak – 650 kvadratkilometer med muligheter for opplevelser og kreativ utfoldelse. De har også hjerterom – de inkluderer, ønsker mennesker velkommen både som nye innbyggere og som gjester. I Bjerkreim skal de også ha rom for nye idéer.

Den nye visuelle identiteten til Bjerkreim, med Bjerkreimsenderen som visuell knagg og fjellrekkene som dekorelement, samler kommunen til ett rike og bygger både kunnskap, kjennskap og metaverdier. Merkebygging er viktig for å bli tydelig og attraktiv, ikke minst når en skal beholde og helst utvide både befolkningsgrunnlaget og næringslivet i kommunen.

Glødefisk