Lurahammaren

- Flytt fra Lura til Lura.

Veidekke Eiendom skulle selge 65 leiligheter på Lurahammaren, et lite skogsområde sentralt på Lura. Ikke så ulikt hundremeterskogen i fortellingene om Ole Brumm.

Derfor hentet vi inspirasjon til illustrasjoner og verbalt uttrykk fra nettopp Ole Brumms univers.

Men det kanskje aller viktigste var at utbyggeren våget å satse på en veldig lokal målgruppe: De som bodde på Lura. Lurahammaren var et av de første leilighetsprosjektene på Lura, og mange av ­beboerne på Lura var i en alder og livsfase der det å selge eneboligen og flytte i leilighet var aktuelt.

I tillegg til å selge budskapet “Flytt fra Lura til Lura”, gikk Veidekke inn som sponsor av Lurarevyen. Alle på Lura ser den, og alle kjenner noen som er med. Og mange av de som var med i revyen var aktuelle kunder.

Det ble satt opp byggeplasskilt og en enkel nettside ble utarbeidet. I løpet av 14 dager hadde rundt 200 interessenter registrert seg hos megleren.